ปริญญา ตันติสุข

ปริญญา  ตันติสุข
ศิลปินแห่งชาติ ปี 2561 สาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรม)

ปริญญา ตันติสุข

เกิด :  31 มีนาคม 2498 
ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2561 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 

การศึกษา :  
2520 - ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2527 - ประกาศนียบัตรวิจิตรศิลป์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยชิสุโอกะ ญี่ปุ่น 
2528 - ศิลปมหาบัณฑิต (จิตรกรรม) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นิทรรศการเดี่ยว :  
2525 - "ปริญญา ตันติสุข” หอศิลป พีระศรี กรุงเทพฯ
2527 -  “บันทึกจากญี่ปุ่น” พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพฯ  
2528 - “ปริญญา ตันติสุข” ห้างสรรพสินค้าโตคิว กรุงเทพฯ
2534 -  “ปริญญา ตันติสุข” ร้านเซเว่นซีย์ กรุงเทพฯ 
2543 - “ปริญญา ตันติสุข” ไทยอาร์ตเน็ตดอตคอม กรุงเทพฯ
2547 - “ปริญญา ตันติสุข” โทโมส แกลเลอรี่โตเกียว ญี่ปุ่น
2548 - “สามพราน” โรสกาเด้นแกลเลอรี่ โรงแรมโรสกาเด้นริเวอร์ไซด์ สวนสามพราน นครปฐม 


นิทรรศการคู่ 
2558 -  นิทรรศการแสดงงานศิลปกรรมในวาระเชิดชูเกียรติ/อาจารย์ผู้เกษียรอายุราชการ  ในปี  พ.ศ. 2558 รองศาสตราจารย์ปริญญา  ตันติสุข  และอาจารย์อำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ  หอศิลป์คณะจิตรกรรม  ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กรุงเทพฯ

นิทรรศการกลุ่ม :  
- ร่วมแสดงงานในนิทรรศการครั้งสำตัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รางวัล / เกียรติยศ :
2523 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 
2525 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28 
2528 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 31 
2534 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 37 
2536 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 39 
2537 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 40 
2539 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 42 
2541 – เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44 
2524 – รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 5 
2524 – เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 27 
2527 – เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 30 
2530 – เกียรตินิยมอันดับ ๓ เหรียญทองแดง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 33 
2524 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย 
2525 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย 
2527 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย 
2528 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย 
2529 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย 
2531 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย 
2533 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย
2534 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย 
2535 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย 
2524 – รางวัลศิลปไทยร่วมสมัย การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย 
2525 – รางวัลที่ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 6 
2532 – รางวัลดีเด่น การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย 
2534 – รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” โดยการสนับสนุนของบริษัทในเครือโตชิบา ประเทศไทย 
2535 – เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 38 
2536 – รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยประจำปี พ.ศ. 2536 โดยการสนับสนุนของธนาคารกสิกรไทย 
2549 – รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 52