สวนป่า

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

สวนป่า

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : สีอะคริลิค ดินสอสี บนกระดาษ

ขนาด : 54 x 74 cm.

ปี : 2541

มุลค่า : 100,000.00 บาท


สถานะ : เปิดให้จอง


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อจองผลงาน


หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

กลับไปหน้าหลัก