สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
พุทธศักราช  2560 

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

เกิด : 22 ธันวาคม 2492

ศิลปินแห่งชาติ : ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)

การศึกษา :
2522 - ประกาศนียบัตร สถาบันวิจิตรศิลป เมืองอุรปิโน อิตาลี
2522 - ศม. (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรมฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร           
2515 – รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรีญเงิน จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่21
2517 –  รางวัลเกียรตินิยม อันดับ 3 เหรีญทองแดง  จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 22
2528 – รางวัลกรังปรีซ์  ศิลปินดีเด่น  แห่งปี   ไซรินแกลเลอรี่  โยโกฮามม ญี่ปุ่น

การแสดงเดี่ยว :
2526 – หอศิลป์แห่งชาติ  กรุงเทพฯ
2528 –  ไซรินแกลเลอรี่  โยโกฮามม ญี่ปุ่น
2529 – ไซรินแกลเลอรี่  โยโกฮามม ญี่ปุ่น
2530 – เอดะอาร์ทติสแกลเลอรี่   กรุงเทพฯ

การร่วมแสดงครั้งสำคัญ :
2515 – การแสดงสิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21
2519 – “ ศิลปกรรมร่วมสมัยของไทยในทศวาษที่ 70 ” จัดแสดงที่เมือง บอร์น, เบอร์ลิน, ฮัมเบิกร์,มิวนิค,แฟรงค์เฟิร์ด และสตุ๊ดการ์ด
2528 – “  ศิลปะเอเซียน  ครั้งที่ 2 ”  พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมืองฟุกุโอกะ  ญี่ปุ่น
2529 – “ มหกรรมศิลปะนานาชาติ 1986 ” นครแบกแดด  อิรัค ญี่ปุ่น
2532 – “ ความบันดาลใจจากญี่ปุ่นหอศิลป์แห่งชาติ
2534 – “ ศิลปะสมัยใหม่  ของไทย  ” จัดแสดงใน 5 พิพิธภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา
2533 – 2538  การแสดงจิตรกรรมสีน้ำ  โดยสมาพันธ์สีน้ำแห่งเอเซีย  ในประเทศมาเลเซีย ,ฮ่องกง ,เกาหลี,อินโดนีเซีย,ไต้หวันและไทย
2541 – “ กรุงเทพเมืองฟ้าอมรมหกรรมศิลปกรรมแห่งเอเชีย เนื่องในโอกาสจัดกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13
2544 – นิทรรศการ 12 ศิลปิน ไทย   มาเลเซีย   สิงคโปร์
2550 – นิทรรศการศิลปกรรมมิตรจิตมิตรใจ  มิตรภาพไทยญี่ปุ่นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย กรุงโตเกียว ญี่ปุ่
2551 – “  นิทรรศการ ครั้งที่ 1 ของศิลปินสีน้ำร่วมสมัยชั้นครู นานาชาติ ”  เมืองนานาจิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน
2553 – นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย ครั้งที่ 25 เมือง อูรันบาตอร์    มองโกเลีย
         – “  นิทรรศการ ครั้งที่ 2 ของศิลปินสีน้ำร่วมสมัยชั้นครู นานาชาติ ”  เมืองนานาจิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน
2534 – นิทรรศการศิลปกรรมความสัมพันธ์ ไทยญี่ปุ่น หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองโตยามะ ญี่ปุ่น
         – “  14 ศิลปินร่วมสมัยไทยไวท์แลบ แกลเลอรี่ เมืองมิลาน  อิตาลี