น้ำท่วมใหญ่

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

น้ำท่วมใหญ่

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ

ขนาด : 56 x 76 cm.

ปี : 2554

มุลค่า : 80,000.00 บาท


สถานะ : เปิดให้จอง


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อจองผลงาน


หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

กลับไปหน้าหลัก