บทกวีแห่งความว่าง 2

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์

บทกวีแห่งความว่าง 2

สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : สีอะคริลิคบนกระดาษ


ขนาด : 49 x 76 cm.

ปี : 2561

มุลค่า : 60,000.00 บาท


สถานะ : เปิดให้จอง


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อจองผลงาน


หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

กลับไปหน้าหลัก