เมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการ

เข็มรัตน์ กองสุข

เมล็ดพันธุ์แห่งจินตนาการ

เข็มรัตน์ กองสุข (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : ปูนปลาสเตอร์

ขนาด : 170 x 80 x 60 cm.

ปี : 2532

รางวัลประกาศนียบัตรเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน (ประติมากรรม)
สถานะ : ปิดการจอง


กลับไปหน้าหลัก