คู่ฝัน

ทวี รัชนีกร

คู่ฝัน

ทวี รัชนีกร (คลิกดูประวัติ >)

เทคนิค : ประติมากรรม

ขนาด : 30 x 165 x 55 cm.

ปี : 2563

มุลค่า : 800,000.00 บาท


สถานะ : เปิดให้จอง


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อจองผลงาน


หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123
วันเดือนปีเกิด

กลับไปหน้าหลัก