ศุภรัตน์ นำเจริญ

ศุภรัตน์ นำเจริญ
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศุภรัตน์ นำเจริญ

14 ตุลาคม 2541 

เกียรติประวัติ
ได้รับคัดเลือกแสดงผลงาน "นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม" ประจำปี 2565
ประวัติการแสดงผลงานนิทรรศการสร้างสรรค์
​- นิทรรศการ นาถ พึ่งฟ้าแผ่นดินสยาม ในวันที่ 2 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2565 ณ หอพระธรรมบารมี
​- นิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 ในวันที่ 5 พฤษภาคม - 28 มิถุนายน 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
​- นิทรรศการ ต๊าช (ชุดศิลปนิพนธ์) 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
​- นิทรรศการ ศิลป์ สรรค์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
​- นิทรรศการภาพถ่าย คน : ละ : มุม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facebook: SoMz Supparat