อนันต์ ปาณินท์

อนันต์ ปาณินท์ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
พุทธศักราช 2562

อนันต์ ปาณินท์

เกิด :  26 มิถุนายน .. 2481

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมพุทธศักราช 2562


ประวัติการศึกษา :

-2501 โรงเรียนศิลปศึกษา (เตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร) ปัจจุบัน คือวิทยาลัยช่างศิลป์

-2505 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปบัณฑิต (จิตรกรรม) คณะจิตรกรรม และประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร


ประวัติการทำงาน :

-ปฏิบัติงานสร้างสรรค์ศิลปะวิเคราะห์วิจัย แลกเปลี่ยนแนวคิดและปรัชญาเกี่ยวกับคุณค่าและ คุณภาพแห่งศิลปะ ที่ Cite Internationale des Arts, Paris


-กรรมการคัดเลือกและตัดสินให้กับสถาบันการศึกษาศิลปะทั้งของรัฐและเอกชน และเป็นผู้ร่วมจัดทำสารานุกรมไทย เรื่อง จิตรกรรมไทย ในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


นิทรรศการเดี่ยว :

2505 - นิทรรศการเดี่ยว วังสวนผักกาด

2509 - นิทรรศการเดี่ยว Galerie du Haut Pave ปารีส ฝรั่งเศส

2525- นิทรรศการเดี่ยว Keans Art Gallery นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา


นิทรรศการกลุ่ม :

2503-2509 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11,12,13,14,15

2505 - นิทรรศการศิลปะ หอสมุดแห่งชาติ หอศิลปกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย

2509 - La maison de beaux Arts ปารีส ฝรั่งเศส

2527 - Asean Exhibition of Painting Graphic Arts and Photography

2530 - The International Exhibition of Contemporary Art บาห์เรน

ไม่ทราบปี - Biennale de Sao Paulo บราซิล


รางวัล/เกียรติยศ :

2503 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11

2504 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12

2505 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13

2506 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14

2507 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15

2511 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18

2512 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (จิตรกรรม) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19

2524 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารแห่งประเทศไทย

2525 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรมร่วมสมัยธนาคารกสิกรไทย