ปัญญา วิจินธนสาร

ปัญญา วิจินธนสาร 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม)  
พุทธศักราช 2557

ปัญญา วิจินธนสาร

เกิด : 24 มิถุนายน 2499 

ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช 2557


ประวัติการศึกษา : 

- ศิลปบัณฑิต (ศิลปไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร 

- ประกาศนียบัตรศิลปภาพพิมพ์ Slade School of Fine Arts University College, London, England  


นิทรรศการเดี่ยว : 

2532 - นิทรรศการศิลปไทยประเพณีร่วมสมัย ปิแอร์กาแดง กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

2534 - 2536 - นิทรรศการศิลปะ ดิ อินทิเกรทีฟ อาร์ต ออฟ โมเดิร์น ไทยแลนด์ ประเทสไทย สหรัฐอเมริกา 

2538 - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ไทยเทนซัน หอศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2540 - นิทรรศการทางศิลปะ Thai Vision 1 ที่มหาวิทยาลัย แคลิฟอร์เนีย โปลิเทคนิคที่ San luis Obispo แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

2541 - งานแสดงผลงานศิลปะ Subversion of Truth ที่สถาบันศิลปะร่วมสมัยตาดู กรุงเทพฯ 

2550 - "เสาแห่งความเพียร" การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 24 โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

2552 -  นิทรรศการศิลปกรรม "โคมแก้วแห่งความสุกใส" หอศิลป์ PSG Gallery 

2553 - นิทรรศการ "Chair-share" โดยคณาจารย์คณะจิตรกรรมฯ  


รางวัล/เกียรติยศ : 

2523 - รางวัลที่ 1 งานนิทรรศการศิลปกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 4 โดยธนาคารกรุงเทพ          

          - รางวัลที่ 2 งานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 กรุงเทพฯ 

2528 - 2530 

          - ผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ วัดพุทธประทีป กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 

2536 - เข้าร่วมแสดงผลงานกับกลุ่มประเทศอาเซียน ในงานนิทรรศการ Exhibition and Symposium on aesthetics 

            ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ 

2538 - เขียนภาพประกอบในหนังสือพระราชนิพนธ์ พระมหาชนก