เดชา วราชุน

เดชา  วราชุน
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม)
พุทธศักราช 2550

เดชา วราชุน

เกิด :  6 พฤศจิกายน 2488 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์และสื่อผสม) พุทธศักราช 2550 

การศึกษา :  
- ปริญญาตรี (ศ.บ. ภาพพิมพ์) เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
- ปริญญาโท (ศ.ม. ภาพพิมพ์) คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

นิทรรศการเดี่ยว :  
2546 - นิทรรศการศิลปกรรมย้อนหลัง 
2511 - 2545 หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ 

นิทรรศการกลุ่ม :  
2507 - การแสดงศิลปกรรมประจำปี โรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ 
2508 - การแสดงศิลปกรรมกลุ่ม สถาบันสอนภาษา เอ.ยู.เอ กรุงเทพฯ 
2510 - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ 
2511 - การแสดงศิลปกรรมของศิลปินร่วมสมัย ตึกนายเลิศ กรุงเทพฯ 
2512 - การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 10 เซาเปาโล บราซิล 
          - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ 
2513 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติแห่งเอเชีย สถาบันแพทอินสติติว นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา 
2514 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 9 ยูโกสลาเวีย 
          - การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เซาเปาโล บราซิล 
2515 - การแสดงศิลปวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 11 เซาเปาโล บราซิล 
          - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 1 นอร์เวย์ 
          - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินไทย ครั้งที่ 2 โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก 
2516 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 10 ยูโกสลาเวีย 
          - การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 12 เซาเปาโล บราซิล 
2517 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 2 นอร์เวย์ 
          - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 3 เยอรมนี 
          - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 4 ฟลอเรนซ์ อิตาลี 
2518 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 11 ยูโกสลาเวีย 
2519 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 3 นอร์เวย์ 
          - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 4 เยอรมนี 
2520 - การแสดงศิลปกรรมของกลุ่มศิลปากร 20 ครั้งที่ 1 เซ็นทรัล ชิดลม กรุงเทพฯ 
          - นิทรรศการศิลปะไทยร่วมสมัย ทิสโก้ - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 12 ยูโกสลาเวีย 
2521 - การแสดงศิลปวาดเส้นนานาชาติ คริสเซิต นิวซีแลนด์ 
          - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย สิงคโปร์ 
          - การแสดงศิลปกรรมของกลุ่มศิลปากร 20 ครั้งที่ 2 
2522 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 13 ยูโกสลาเวีย 
2523 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย สิงคโปร์ 
          - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย ฟูกุโอกะ ญี่ปุ่น 
2524 - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติแห่งเอเซีย บังคลาเทศ 
2525 - นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย พิพิธภัณฑ์แปซิฟิก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 
2526 - นิทรรศการศิลปกรรมไทยร่วมสมัย เมโมเรียลอาร์ต แกลเลอรี่ นิวยอร์ค สหัรัฐอเมริกา 
2527 - งานกระดาษ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2528 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 15 ยูโกสลาเวีย 
          - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยอาเซียน มาเลเซีย 
2529 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์ร่วมสมัยของไทย เยอรมนี 
2530 - การแสดงศิลปภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 17 ยูโกสลาเวีย 
2531 - ศิลปร่วมสมัยจากประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แปซิฟิกเอเซีย พาซาดีน่า สหรัฐอเมริกา 
2532 - การแสดงศิลปกรรมนานาชาติครั้งที่ 9 Valparaiso ชิลี 
2533 - นิทรรศการศิลปะ วินิรุจแกลเลอรี่ - ศิลปศึกษา - ช่างศิลป์ 33 โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ 
2535 - นิทรรศการจิตรกรรม-ประติมากรรม 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2536 - การแสดงศิลปะกลุ่มกากบาทศิลปะ ไดอะล็อก แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ 
2538 - การแสดงสีน้ำอาเซียน ครั้งที่ 10 หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ 
2539 - นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ศิลปะแห่งรัชกาลที่ ๙ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ กรุงเทพฯ 
2540 - มหกรรมนิทรรศการศิลปะ สถานกงสุลใหญ่ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 
2541 - การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 5 กรุงโซล เกาหลี 
2542 - นิทรรศการศิลปกรรม ศิลปากรเฉลิมพระเกียรติ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2543 - ศิลปกรรมไทย 2000 หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร หอศิลป์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา และหอศิลป์ เมืองโคโลญจน์ เยอรมนี 2544 - สืบสานวัฒนธรรม สุโขทัยสู่สหัสวรรษ 2001 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 
2545 - นิทรรศการศิลปะนามธรรม ; สารัตถะแห่งศิลป์ สุรพลแกลเลอรี่ กรุงเทพฯ 

รางวัล/เกียรติยศ :  
2509 - ได้รับทุนเรียนดีจากคณะจิตรกรรมฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2510 - ได้รับทุนเรียนดีจากคณะจิตรกรรมฯ  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2511 - ได้รับทุนการศึกษา  ทุนมูลนิธิกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
2512 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
2514 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
2515 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 
2517 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 22 
2520 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 
2522 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงินประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 25 
2523 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภท ภาพพิมพ์ ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 26 
2524 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย  
2525 - รางวัลชนะเลิศ ศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย 
          - รางวัลยอดเยี่ยม ศิลปกรรมไทยร่วมสมัย นิทรรศการศิลปกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย 
          - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง (ภาพพิมพ์) ศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28 - ศิลปินชั้นเยี่ยม (ภาพพิมพ์) การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ
2546 - ดำรงค์ตำแหน่งศาสตราจารย์  สาขาวิจิตรศิลป์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2547 -  รางวัลชนะเลิศ ASIAN AER NOE 2004 LAS VEGAS ART  MUSEUM. U.S.A.
          - อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ  ปอมท.  สาขามนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2547
2548 - ศิษย์เก่าเพาะช่างดีเด่น  ประจำปี 2548 จากสมาคมศิษย์เก่าเพาะช่าง
2550 - ได้รับคัดดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ปะจำปี 2550
2552 - ปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์  สาขาศิลปกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์เกษม
2553 - ศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิื สาขาทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัยบูรพา
2554 -  นักศึกษาเก่าดีเด่น  มหาวิทยาลัยศิลปากร
2555 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ สาขาภาพพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง
2556 - ปริญญษดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์ (ศิลปะภาพพิมพ์)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
          - ปริญญษดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์ (ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา
          - ปริญญษดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์(ทัศนศิลป์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
2557 - ปริญญษดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์(จิตรกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2559 - รางวัลเชิดชูเกียรติ 'คนดีศรีอำนวยศิลปื' ในโอกาสครบรอบ 90 ปีโรงเรียนอำนวยศิลป์
2560 - รางวัล ถวัลย์  ศิลปะวัฒนธรรม  ครั้งที่ 2 (ประเภทภาพพิมพ์) พิพิธภัณฑ์บ้านดำ  เชียงราย
2562 - บุคคลเกียรติยศ  โครงการเชิดชูคนดีศรีแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ