อิทธิพล ตั้งโฉลก

อิทธิพล ตั้งโฉลก
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 
พุทธศักราช 2551

อิทธิพล ตั้งโฉลก

เกิด : 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 กรุงเทพมหานคร    


เกียรติประวัติและรางวัล :

2512 - 2517 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 22 

2514 - 2522 - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 21 และ 25 

2515             - รางวัลจากพิพิธภัณฑ์เมืองคาโลแวค การแสดงวาดเส้นต้นแบบนานาชาติ ริเจคา ยูโกสลาเวีย 

2519             - รางวัลที่ 1 ภาพพิมพ์ การประกวดศิลปกรรม ธนาคารศรีนคร 

2520             - รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 24 

                      - รางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย การประกวดจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 3 ธนาคารกรุงเทพ 2521

                      - รางวัลที่ 2 การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ นอร์วีเจียน ครั้งที่ 4 นอร์เวย 

                      - รางวัลเหรียญ การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 5 ฟรีเชน เยอรมันตะวันตก 

2522             - รางวัลชนะเลิศศิลปกรรม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ประจำปี 2522 ธนาคารกสิกรไทย กรุงเทพฯ 

                      - ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม ประเภทภาพพิมพ์ การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ กรุงเทพฯ2536 

                      - รางวัลยอดเยี่ยม (ประเภทที่ 1) การประกวดจิตรกรรมฝาผนัง เมืองไทย ภัทระคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ 

                      - รางวัลชนะเลิศ (ประเภทที่ 3) การประกวดประติมากรรม เมืองไทย ภัทระคอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ   


การแสดงผลงานในระดับชาติและนานาชาติ : 

2512 - 2536      - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38 และ 39

2514 - 2520      - การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 9, 10, 12, 13, 14, 15 และ 16 ยูโกสลาเวีย 

2514 - 2522      - การแสดงศิลปกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 11, 12 และ 15 ซาเปาโล บราซิล 

2515 - 2527      - การแสดงวาดเส้นต้นแบบนานาชาติ ครั้งที่ 3, 4,6, 7, 8 และ 9 ริเจคา ยูโกสลาเวีย 

                           - การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 2, 3, 5 และ 7 ฟรีเชน เยอรมันตะวันตก 

2517 - 2527      - การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 5, 8 และ 11 โปแลนด์ 

2518                  - นิทรรศการศิลปกรรมประจำปี ครั้งที่ 60 ศิลปินภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ซีแอ็ตเติล สหรัฐอเมริกา 

2521 - 2527      - การแสดงภาพพิมพ์นานาชาตินอร์วีเจียน ครั้งที่ 4, 6 และ 7 เฟรคริคแสตด นอร์เวย์ 

2523                  - การแสดงงานรางวัลจากการแสดงภาพพิมพ์นานาชาตินอร์วีเจียน ครั้งที่ 4 นอร์เวย์ 

                           - การแสดงศิลปกรรมแห่งเอเซีย ฟูกูโอกะ ญี่ปุ่น 

2524                  - การแสดงศิลปกรรมเอเซีย, บังกลาเทศ 

2525                  - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของไทย พิพิธภัณฑ์เอเซีย แปซิฟิค สหรัฐอเมริกา 

                           - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของไทย พิพิธภัณฑ์เอเซียแปซิฟิค พาสดีนา สหรัฐอเมริกา 

2526                  - นิทรรศการภาพพิมพ์โลก ครั้งที่ 4 ซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา 

2527 - 2528      - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 8 และ 9 แบรดฟอร์ด อังกฤษ 

2529                  - นิทรรศการภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 5 กรุงโซล เกาหลี 

2530                  - นิทรรศการภาพพิมพ์ 5 ศิลปินไทย พิพิธภัณฑ์นาโกยา คาบุโตยา แกลเลอรี่ - การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติ ครั้งที่ 8 ชิลี 

2531                  - การแสดงภาพพิมพ์ของลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา ปารีส ฝรั่งเศส 

2532                  - นิทรรศการจิตรกรรมและภาพพิมพ์ เมลเบิร์น ออสเตรเลีย 

2533                  - การแสดงจิตรกรรมและภาพพิมพ์ 1989 - 1990 คัลรีโตย่า แกลเลอรี่ โตเกียว 

2534                  - การแสดงเดี่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพฯ 

2534 - 2536      - การแสดงภาพพิมพ์นานาชาติสมัยใหม่ของไทย นิทรรศการหมุนเวียนในสหรัฐอเมริกา 

2535                  - มหกรรมศิลปกรรม 16 ศิลปินชั้นเยี่ยมแห่งชาติ พ.ศ. 2492 - 2525 กรุงเทพฯ 

2536                  - นิทรรศการแลกเปลี่ยนไทย–ญี่ปุ่น ภาพพิมพ์ร่วมสมัย กรุงเทพฯ 

2541                  - กรุงเทพเมืองฟ้าอมร มหกรรมศิลปกรรมแห่งเอเซีย เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ชั้นนอก กรุงเทพฯ 

2542                  - นิทรรศการศิลปะร่วมสมัยไทย–ยุโรป กรุงเทพฯ